Produkt dnia
ANTENA POKOJOWA ZE WZMACNIACZEM
ANTENA POKOJOWA ZE WZMACNIACZEM
60,00 zł
szt.
KONWERTER MAXIMUM - DISEQC GOLD
KONWERTER MAXIMUM - DISEQC GOLD
20,00 zł
szt.
ANTENA DAT V ZENIT UHF 15 dB  149201
ANTENA DAT V ZENIT UHF 15 dB 149201
142,68 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

inel.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie inel.com.pl, prowadzony przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Konarskiego 87, 01-355 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076863, NIP: 522-25-35-543 oraz Regon 016269592, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@inel.com.pl.
1.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie inel.com.pl.
2.  Klienci mają możliwość korzystania z inel.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w inel.com.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na inel.com.pl ma charakter bezterminowy oraz bezpłatny. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy (znajdującego się poniżej Regulaminu). Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3.  W celu dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta w inel.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: prawidłowego adresu e-mail, hasła oraz zaakceptowania warunków regulaminu Sklepu. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA, której przedmiotem są usługi świadczone przez inel.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
4.  Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym inel.com.pl (zwaną dalej Klientem) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w inel.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z inel.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5.  Wszystkie produkty dostępne w inel.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych inel.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiona zostanie na wyraźne życzenie klienta. W przypadku braku wcześniejszej prośby o wystawienie faktury VAT automatycznie wystawiony zostanie paragon.
7.  Klientowi przysługuje prawo wyboru dostawy towaru. Ma on do wyboru dwie opcje:
     a) zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firmy kurierskiej,
     b) odbiór osobisty zakupionego produktu w siedzibie firmy, tj.:
     INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA
     ul. Konarskiego 87
     01-355 Warszawa.
     Klient ponosi koszty dostawy określone w Koszty dostawy wskazanym w inel.com.pl w zakładce Zakupy.
8.  Umowa zawarta pomiędzy Klientem a INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA dotycząca zakupu danego produktu w inel.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w inel.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta,
z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA.
9.  W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach inel.com.pl, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony
na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie
te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10.  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w inel.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
     • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie w siedzibie firmy.
     • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub
     wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
     rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku
     bankowym INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
11.  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w inel.com.pl, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12.  Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki
to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, zamówiony towar należy odebrać w siedzibie firmy INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA. O możliwości odebrania zamówionego produktu INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA informuje drogą elektroniczną. Zakupiony towar należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru go. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w inel.com.pl pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce Zakupy.
13.  Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach inel.com.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis INEL”, produkt należy odesłać na adres siedziby firmy INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA podany w zakładce „Kontakt”. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
14.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte
w Kodeksie Cywilnym.
15.  Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą wysłania e-maila na adres sklep@inel.com.pl lub w formie pisemnej na adres INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA podany w górnej części Regulaminu.
16.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu (umieszczonym pod Regulaminem). Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
W sytuacji gdy od chwili skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął już wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
W przypadku odstąpienia od umowy, koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
W przypadku odstąpienia od umowy towary typu (maszty antenowe, stojaki bezinwazyjne, czasze, anteny satelitarne itp.) nie mogą być odesłane zwykła przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.
18.  Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w inel.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@inel.com.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła lub dostarcza osobiście zużyty sprzęt do magazynu INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA. wskazanego w art. 13, na swój koszt.
19.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu inel.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu inel.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
20.  Podane przez Klientów dane osobowe INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w inel.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w inel.com.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o inel.com.pl.
21.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych
w ramach inel.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w inel.com.pl zmienionego Regulaminu,
z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
22.  Klient przy pierwszym logowaniu w inel.com.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony
o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy
z INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA.
23.  W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
24.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA w ramach inel.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania
z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia
o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem inel.com.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w inel.com.pl jest:
a. INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA;
b. inel.com.pl oraz INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów inel.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz Sklepu w zakresie inel.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach inel.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać inel.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w inel.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z inel.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w inel.com.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w inel.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w inel.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
11.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub Sklep zamierzają je przetwarzać
w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub Sklep danych osobowych innemu niż INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub Sklep administratorowi danych.
12.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania
i modyfikacji danych osobowych. INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA oraz inel.com.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub inel.com.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub inel.com.pl lub też gdy INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA lub inel.com.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w inel.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
13.  Dodatkowo, okazjonalnie, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty inel.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
14.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych
w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15.  INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą
do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z inel.com.pl wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z inel.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Klient może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:
INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA
Ul. Konarskiego 87
01-355 Warszawa


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1.  o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2.  w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres:

INEL P. Marks, A. Kabała SPÓŁKA JAWNA
Ul. Konarskiego 87
01-355 Warszawa
sklep@inel.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................................., kod produktu...................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru .........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl